REZERWACJA

 

 

O DRUSKIENIKACH

 

Dekretem z 20 czerwca 1794 r. wielki książę litewski i król Polski Stanisław August Poniatowski ogłosił Druskienniki miejscowością leczniczą. W 1837 r. po wykonaniu i ogłoszeniu przez profesora Uniwersytetu Wileńskiego Ignacego Fonberga badań składu chemicznego tutejszych wód mineralnych imperator Rosji Mikołaj I zatwierdził projekt założenia uzdrowiska w Druskiennikach.

 

Dzisiaj Druskienniki to nowoczesne, całego roku czynne, międzynarodowe uzdrowisko,    słynące z głębokich tradycji leczniczych, położone w południowej części Litwy, około 130 km od stolicy Wilna i zaledwie 7 km od granicy z Białorusią. Ośrodek szczyci się niezwykle bogatym krajobrazem i łagodnym klimatem. Miasto jest otoczone lasami sosnowymi,  majestatycznym Niemnem, jeziorami, zabawną rzeczką Ratnyčia, jest pełne placów i parków, a w centrum miasta leży rzeka Druskonis.

Uzdrowisko jest bogate w różne minerały wodne, których skład chemiczny jest podobny do znanych europejskich wód mineralnych i leczniczych torfów borowinowych. Dzięki okolicznych lasów sosnowych i licznych zbiorników wodnych, powietrze jest tu bardzo czyste i obfite w jony ujemne – co jest kluczową cechą czystego powietrza.

 

 

W 2003 roku czasopismo „Newsweek“ opublikowało dziesięć najważniejszych ośrodków do których warto się udać, listę. Druskienniki wymienione były jako najlepszy w Europie ośrodek balneologiczny.

W 2008 roku. 30 maja. miastowi wręczono nagrodę Honorowej Flagi Rady Europy.

 

MŪSŲ DRAUGAI: